Regulamin przynależności do Grupy #UpiększamyPolki Official

 1. Zamknięta ekskluzywna grupa dla Uczestniczek Akcji Aktywizacji Zawodowej #UpiekszamyPolki. Przynależność do grupy jest tożsama z akceptacją regulaminu. Wszelkie sprawy proszę kierować na kontakt@drmakeup.pl

  Regulamin przynależności do Grupy #UpiększamyPolki Official

  Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w grupie ” #UpiększamyPolki Official” (zwany dalej Regulaminem).

  1.Grupa dyskusyjna jest założona i moderowana przez Akcję Aktywizacji Zawodowej #UpiększamyPolki: Błażeja Chyłę zwanego dalej Twórcą Akcji oraz Moderatorów.

  2.Grupa dyskusyjna umożliwia Uczestniczkom wymianę informacji oraz prowadzenie dyskusji na tematy związane stricte z branżą beauty.

  3.Uczestniczki mogą dawać propozycje przyszłych tematów wartych podjęcia na grupie, co powinny przesyłać w wiadomości prywatnej do swojego Opiekuna Zawodowego.

  4.Uczestniczki po akceptacji proponowanej treści przez Opiekuna Zawodowego umieszczają je na grupie dyskusyjnej.

  5.Każda uczestniczka jest zobowiązana do zachowania kultury wypowiedzi i unikania komunikowania “tematów osobistych”, tematów niezwiązanych z makijażem, obrażania innych uczestniczek Akcji #Upiększamy Polki oraz innych zachowań, które powszechnie uważa się za naganne, ze szczególnym naciskiem na sianie defetyzmu bądź poruszanie tematów około finansowych.

  6.Grupa nie służy do wymiany opinii na temat Akcji. Istotą grupy jest rozwój, edukacja i wymiana wiedzy oraz doświadczeń na tematy około Makijażowe.Wzajemny szacunek w grupie to podstawa.

  7.Zakazuje się jakiejkolwiek promocji marek kosmetycznych, działalności zarobkowej lub autopromocji na grupie #UpiększamyPolki . Szczególnie niedozwolone jest publikowanie linków do zewnętrznych sklepów, profili na Instagramie, ofert specjalnych bez akceptacji Opiekuna Zawodowego lub Moderatora.

  8.Uczestniczka grupy dyskusyjnej #UpiększamyPolki Official deklaruje, że jest świadoma mogących wystąpić pod jej adresem konstruktywnych, negatywnych opinii, ze strony pozostałych uczestniczek, które mają na celu weryfikację i poprawę jej obecnych umiejętności. Wyrażenie jakiejkolwiek krytyki powinno zostać poparte sugestiami poprawy i uzasadnione z wymieniem popełnionych błędów technicznych lub stylistycznych
  .
  9.Uczestniczki zobowiązane są do rzetelnego wykonywania zobowiązań powierzanych im przez Opiekunów Zawodowych oraz w przypadku mogącej wystąpić zwłoki są obowiązane uprzedzić o tym fakcie Opiekuna Zawodowego.

  10.W celu weryfikacji postępów czynionych przez Uczestniczki przez Opiekunów Zawodowych, wskazanym jest aby Uczestniczki wysyłały zdjęcia do oceny swoich umiejętności na grupę przynajmniej raz w tygodniu.

  11.W celu poprawy funkcjonowania grupy dyskusyjnej, uczestniczki zobowiązują się do informowania Opiekuna Zawodowego w wiadomości prywatnej o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu grupy #UpiększamyPolki

  12.Moderator ma prawo do usuwania z grupy uczestniczek, które nie stosują się do powyższego regulaminu w trybie natychmiastowym z podaniem przyczyny oraz Uczestniczek, które działają na szkodę Akcji Społecznej #Upiększamy Polki.

  13.Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022. Organizatorzy Akcji #UpiększamyPolki zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu informując o tym wszystkich członków grupy.
Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych jej funkcji (pliki cookies własne) oraz pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych (Google Analytics, Microsoft, Google Ads, Pixel, Facebook, Tik tok, Google Analytics, Wordpress, Woocommerce, Stripe, Hotjar, Integromat, Integrately, Zapier). Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy wymienionych narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności https://upiekszamy-polki.pl/polityka-prywatnosci/ Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
Save settings
Cookies settings