Regulamin przynależności do Grupy #UpiększamyPolki Official

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w grupie ” #UpiększamyPolki Official” (zwany dalej Regulaminem). 
 2. Grupa dyskusyjna jest założona i moderowana przez Akcję Aktywizacji Zawodowej #UpiększamyPolki: Błażeja Chyłę zwanego dalej Twórcą Akcji oraz Moderatorów w osobach: Patrycja Kudaj, Barbara Bednarczyk, Klaudia Kalinowska, Ewelina Konieczna, Jakub Sztuba, Dawid Koprowski.
 3. Grupa dyskusyjna umożliwia Uczestniczkom wymianę informacji oraz prowadzenie dyskusji na tematy związane stricte z branżą beauty. 
 4. Uczestniczki mogą dawać propozycje przyszłych tematów wartych podjęcia na grupie WhatsApp oraz Zoom, co powinny przesyłać w wiadomości prywatnej do swojego Opiekuna Zawodowego (Patrycja Kudaj, Klaudia Kalinowska, Barbara Bednarczyk, Ewelina Konieczna). Uczestniczki po akceptacji proponowanej treści przez Opiekuna Zawodowego umieszczają je na grupie dyskusyjnej. 
 5. Każda uczestniczka jest zobowiązana do zachowania kultury wypowiedzi i unikania komunikowania “tematów osobistych”, tematów niezwiązanych z makijażem, obrażania innych uczestniczek Akcji #Upiększamy Polki oraz innych zachowań, które powszechnie uważa się za naganne. Wzajemny szacunek w grupie to podstawa.
 6. Zakazuje się jakiejkolwiek promocji marek kosmetycznych, działalności zarobkowej lub autopromocji na grupie #UpiększamyPolki Official. Szczególnie niedozwolone jest publikowanie linków do zewnętrznych sklepów, profili na Instagramie, ofert specjalnych bez akceptacji Opiekuna Zawodowego lub Moderatora.
 7. Uczestniczka grupy dyskusyjnej #UpiększamyPolki Official deklaruje, że jest świadoma mogących wystąpić pod jej adresem konstruktywnych, negatywnych opinii, ze strony pozostałych uczestniczek, które mają na celu weryfikację i poprawę jej obecnych umiejętności. Wyrażenie jakiejkolwiek krytyki powinno zostać poparte sugestiami poprawy i uzasadnione z wymieniem popełnionych błędów technicznych lub stylistycznych.
 8. Uczestniczki zobowiązane są do rzetelnego wykonywania zobowiązań powierzanych im przez Opiekunów Zawodowych oraz w przypadku mogącej wystąpić zwłoki są obowiązane uprzedzić o tym fakcie Opiekuna Zawodowego. 
 9. W celu weryfikacji postępów czynionych przez Uczestniczki przez Opiekunów Zawodowych, Uczestniczki są zobowiązane do wysyłania zdjęć na grupę WhatsApp przynajmniej raz w tygodniu. 
 10. W celu poprawy funkcjonowania grupy dyskusyjnej, uczestniczki zobowiązują się do informowania Opiekuna Zawodowego w wiadomości prywatnej o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu grupy #UpiększamyPolki Official
 11. Moderator ma prawo do usuwania z grupy uczestniczek, które nie stosują się do powyższego regulaminu w trybie natychmiastowym z podaniem przyczyny oraz Uczestniczek, które działają na szkodę Akcji Społecznej #Upiększamy Polki.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2021. Organizatorzy Akcji #UpiększamyPolki zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu informując o tym wszystkich członków grupy.