Regulamin przynależności do Grupy Team #UP Patrycja

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w grupie ” Team #UP Patrycja” (zwany dalej Regulaminem). 
 2. Grupa dyskusyjna jest założona i moderowana przez Akcję Aktywizacji Zawodowej #UpiększamyPolki: Patrycję Kudaj zwaną dalej Opiekunem Zawodowym i Błażeja Chyłę zwanego dalej Twórcą Akcji.
 3. Grupa dyskusyjna umożliwia Uczestniczkom wymianę informacji oraz prowadzenie dyskusji na tematy związane stricte z branżą beauty. 
 4. Uczestniczki mogą dawać propozycje przyszłych tematów wartych podjęcia na grupie WhatsApp oraz Zoom, co powinny przesyłać w wiadomości prywatnej do Opiekuna Zawodowego grupy. Uczestniczki po akceptacji proponowanej treści przez Opiekuna Zawodowego umieszczają je na grupie dyskusyjnej. 
 5. Każda uczestniczka jest zobowiązana do zachowania kultury wypowiedzi i unikania komunikowania “tematów osobistych”, tematów niezwiązanych z makijażem, obrażania innych uczestniczek Akcji #Upiększamy Polki oraz innych zachowań, które powszechnie uważa się za naganne. Wzajemny szacunek w grupie to podstawa.
 6. Zakazuje się jakiejkolwiek promocji marek kosmetycznych, działalności zarobkowej lub autopromocji na grupie Team #UP Patrycja. Szczególnie niedozwolone jest publikowanie linków do zewnętrznych sklepów, profili na Instagramie, ofert specjalnych bez akceptacji Opiekuna Zawodowego.
 7. Uczestniczka grupy dyskusyjnej Team #UP Patrycja deklaruje, że jest świadoma mogących wystąpić pod jej adresem konstruktywnych, negatywnych opinii, ze strony pozostałych uczestniczek, które mają na celu weryfikację i poprawę jej obecnych umiejętności. Wyrażenie jakiejkolwiek krytyki powinno zostać poparte sugestiami poprawy i uzasadnione z wymieniem popełnionych błędów technicznych lub stylistycznych.
 8. Uczestniczki zobowiązane są do rzetelnego wykonywania zobowiązań powierzanych im przez Opiekunów Zawodowych oraz w przypadku mogącej wystąpić zwłoki są obowiązane uprzedzić o tym fakcie Opiekuna Zawodowego. 
 9. W celu weryfikacji postępów czynionych przez Uczestniczki przez Opiekunów Zawodowych, Uczestniczki są zobowiązane do wysyłania zdjęć na grupę WhatsApp przynajmniej raz w tygodniu. 
 10. W celu poprawy funkcjonowania grupy dyskusyjnej, uczestniczki zobowiązują się do informowania Opiekuna Zawodowego w wiadomości prywatnej o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu grupy Team #UP Patrycja. 
 11. Moderator ma prawo do usuwania z grupy uczestniczek, które nie stosują się do powyższego regulaminu w trybie natychmiastowym z podaniem przyczyny oraz Uczestniczek, które działają na szkodę Akcji Społecznej #Upiększamy Polki.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021. Organizatorzy Akcji #UpiększamyPolki zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu informując o tym wszystkich członków grupy.