Regulamin przynależności do Grupy Team #UP Ewelina

 

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w grupie  “Team #UP Ewelina” (zwany dalej Regulaminem). 
  2. Grupa dyskusyjna jest założona i moderowana przez Akcję Aktywizacji Zawodowej #UpiększamyPolki: Ewelinę Konieczną zwaną dalej Opiekunem Zawodowym i Błażeja Chyłę zwanego dalej Twórcą Akcji.
  3. Grupa dyskusyjna umożliwia Uczestniczkom wymianę informacji oraz prowadzenie dyskusji na tematy związane stricte z branżą beauty. 
  4. Uczestniczki mogą dawać propozycje przyszłych tematów wartych podjęcia na grupie WhatsApp oraz Zoom/Google Meet, co powinny przesyłać w wiadomości prywatnej do Opiekuna Zawodowego grupy. Uczestniczki po akceptacji proponowanej treści przez Opiekuna Zawodowego umieszczają je na grupie dyskusyjnej. 
  5. Każda uczestniczka jest zobowiązana do zachowania kultury wypowiedzi i unikania komunikowania “tematów osobistych”, tematów niezwiązanych z makijażem, obrażania innych uczestniczek Akcji #Upiększamy Polki oraz innych zachowań, które powszechnie uważa się za naganne. Wzajemny szacunek w grupie to podstawa.
  6. Zakazuje się jakiejkolwiek promocji marek kosmetycznych, działalności zarobkowej lub autopromocji na grupie Team #UP Ewelina. Szczególnie niedozwolone jest publikowanie linków do zewnętrznych sklepów, profili na Instagramie, ofert specjalnych bez akceptacji Opiekuna Zawodowego.
  7. Uczestniczka grupy dyskusyjnej Team #UP Ewelina deklaruje, że jest świadoma mogących wystąpić pod jej adresem konstruktywnych, negatywnych opinii, ze strony pozostałych uczestniczek, które mają na celu weryfikację i poprawę jej obecnych umiejętności. Wyrażenie jakiejkolwiek krytyki powinno zostać poparte sugestiami poprawy i uzasadnione z wymieniem popełnionych błędów technicznych lub stylistycznych.
  8. Uczestniczki zobowiązane są do rzetelnego wykonywania zobowiązań powierzanych im przez Opiekunów Zawodowych oraz w przypadku mogącej wystąpić zwłoki są obowiązane uprzedzić o tym fakcie Opiekuna Zawodowego. 
  9. W celu weryfikacji postępów czynionych przez Uczestniczki przez Opiekunów Zawodowych, Uczestniczki są zobowiązane do wysyłania zdjęć na grupę WhatsApp przynajmniej raz w tygodniu. 
  10. W celu poprawy funkcjonowania grupy dyskusyjnej, uczestniczki zobowiązują się do informowania Opiekuna Zawodowego w wiadomości prywatnej o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu grupy Team #UP Ewelina
  11. Moderator ma prawo do usuwania z grupy uczestniczek, które nie stosują się do powyższego regulaminu w trybie natychmiastowym z podaniem przyczyny oraz Uczestniczek, które działają na szkodę Akcji Społecznej #Upiększamy Polki.
  12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021. Organizatorzy Akcji #UpiększamyPolki zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu informując o tym wszystkich członków grupy. 
Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych jej funkcji (pliki cookies własne) oraz pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych (Google Analytics, Microsoft, Google Ads, Pixel, Facebook, Tik tok, Google Analytics, Wordpress, Woocommerce, Stripe, Hotjar, Integromat, Integrately, Zapier). Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy wymienionych narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności https://upiekszamy-polki.pl/polityka-prywatnosci/ Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies? 
Save settings
Cookies settings